3D animation

ขั้นตอนการสร้าง Animation แบบ 3D

การสร้างงาน Animation เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย มันช่วยทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีสีสันขึ้นมามากมายเลยทีเดียว ถึงกระนั้นการจะสร้างงาน Animation โดยเฉพาะงาน 3D ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาอย่างละเอียดพร้อมกับลงมือทำไปด้วยจึงจะสร้างผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งขั้นตอนในการสร้าง Animation แบบ 3D ก็สามารถทำได้ด้วยหลักการที่น่าสนใจ ถ้าหากได้ลองศึกษาและพยายามทำไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งรวมถึงยังน่าจะสร้างงานดีๆ ออกมาได้ด้วย

3D animation-

ขั้นตอนในการสร้าง Animation แบบ 3D

  1. สเก็ตช์ภาพและเขียน storyboard – เป็นการกำหนดตัวละคร เรื่องราว ฉาก ซึ่งงาน 3D ต้องสร้างเรื่องราวด้วยการเขียน storyboard มีการระบุตัวละครต่างๆ อย่างชัดเจน พร้อมจัดเรียงเรื่องราวให้น่าสนใจ
  2. สร้างโมเดล – เป็นการใช้โปรแกรมทำงาน 3D ในการสร้างงาน สามารถเลือกโปรแกรมที่ถนัดได้เลย แล้วทำการลงรายละเอียดโมเดล
  3. ใส่พื้นผิวและลวดลาย – คือการใส่พื้นผิวให้ตัวละครหรือวัตถุที่สร้างขึ้นมาตามการออกแบบ เช่น การสร้างคนพื้นผิวที่ต้องลงสีก็จะเป็นผิวหนังพร้อมด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น
  4. สร้างการเคลื่อนไหว – คือการกำหนดการเคลื่อนไหวของโมเดลต่างๆ ที่เราได้สร้างเอาไว้ เลือกทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใส่โครงร่าง, การกำหนดเส้นทางในการเคลื่อนที่ รวมไปถึงการตั้งคีย์เฟรมเพื่อให้โมเดลเคลื่อนไหวเป็นไปตามคีย์เฟรมที่ได้กำหนดเอาไว้
  5. สร้างฉาก แสงเงา มุมกล้อง – เมื่อมีโมเดลตัวละครหลักแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือการสร้างฉากหลังเพื่อให้เข้ากับเรื่องราว รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ต่อมาก็ให้จัดไฟตามความเหมาะสม เลือกมุมกล้องให้เข้ากับฉากที่ได้ทำเอาไว้ เพื่อให้เกิดความสมจริงมากที่สุดตามเนื้อเรื่องที่วางเอาไว้
  6. ใส่เอฟเฟ็กต์และทำการตกแต่งงาน – จริงๆ แล้วการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างงาน 3D สามารถเลือกเอฟเฟ็กต์เพื่อใช้ในการตกแต่งงานได้มากมาย ซึ่งการเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ดีจะช่วยให้งานของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
  7. ประมวลผลงานที่ทำออกมาแล้วจึงไปสู่กระบวนการตัดต่อ – ขั้นตอนสุดท้ายในการทำ Animation แบบ 3D ก็คือ การประมวลผลงานหรือที่เรียกว่า Render เป็นลักษณะการทำงานเพื่อให้ได้ไฟล์ภาพแบบเคลื่อนไหว จากนั้นเราจะนำไปทำการตัดต่อที่โปรแกรมตัดต่อเพื่อให้งานเกิดการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องและความสมดุลของเนื้อเรื่องที่เราได้สร้างขึ้นมา ซึ่งจะทำให้งานออกมาเป็นไปอย่างที่ใจต้องการ

หากได้ลองศึกษาแล้วจะเข้าใจว่าทุกขั้นตอนในการทำ Animation แบบ 3D เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างมาก แล้วงานที่ได้ก็จะออกมาน่าสนใจและเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก