Animation นั้นคืออะไร

คำว่า Animation เป็นคำที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เรื่องราวของ Animation สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ จากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การสร้างงาน Animation เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทำให้งาน Animation จึงกลายเป็นจุดสนใจของคนจำนวนมากไปโดยปริยาย ทว่าจริงๆ แล้วหากจะว่ากันถึงความหมายของงาน Animation จริงๆ