การ RIGGING แอนิเมชันคือ

การจะทำงานแอนิเมชันให้ได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด การเคลื่อนไหวของตัวละครนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลย นั่นเพราะตัวละครที่ดีจะต้องมีการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับบทบาทและการแสดงที่ได้ถูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพื่อให้เหมือนว่าตัวละครเหล่านั้นมีชีวิตมากที่สุด ด้วยเหตุนี้การสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ด้วยการทำให้ตัวละครเหล่านั้นขยับได้จึงกลายเป็นอีกปัจจัยที่ผู้ทำงานแอนิเมชัน

Animation นั้นคืออะไร

คำว่า Animation เป็นคำที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เรื่องราวของ Animation สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ จากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การสร้างงาน Animation เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทำให้งาน Animation จึงกลายเป็นจุดสนใจของคนจำนวนมากไปโดยปริยาย ทว่าจริงๆ แล้วหากจะว่ากันถึงความหมายของงาน Animation จริงๆ