Animation-image-types

Animation นั้นคืออะไร

คำว่า Animation เป็นคำที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เรื่องราวของ Animation สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ จากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การสร้างงาน Animation เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับความนิยมแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทำให้งาน Animation จึงกลายเป็นจุดสนใจของคนจำนวนมากไปโดยปริยาย ทว่าจริงๆ แล้วหากจะว่ากันถึงความหมายของงาน Animation จริงๆ น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความหมายของคำๆ นี้คืออะไรกันแน่ เพราะมักจะเรียกกันจนติดปากว่า Animation ซึ่งลองมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจคำๆ นี้มากขึ้นด้วย

รู้จักกับคำว่า Animation

Animation หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมในภาพยนตร์ถูกสร้างขึ้นมาให้แยกออกจากกันทีละเฟรม จากนั้นจึงนำมาทำให้เกิดความต่อเนื่องด้วยการฉายให้ร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราว ทั้งด้วยวิธีการการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก การถ่ายภาพรูปวาด หรือแม้แต่รูปถ่ายของหุ่นจำลองแต่ละลักษณะที่ทำเหมือนลักษณะค่อยๆ มีการขยับตัวเมื่อมีการนำภาพฉายดังกล่าวมาถ่ายด้วยความเร็วในระดับตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป จะทำให้เราเห็นเป็นภาพเหมือนกับว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุก็มาจากภาพที่ติดตาในทางคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บภาพในรูปแบบของ Animation นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เป็นยุคของอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาพในไฟล์สกุล GIF, MNG, SVG, Flash

สำหรับคำว่า Animation รวมไปถึงคำว่า Animate, Animator จริงๆ แล้วมาจากรากศัพท์ในภาษาละตินที่อ่านว่า animare ซึ่งความหมายของคำๆ นี้แปลว่า การทำให้เกิดมีชีวิต ดังนั้นหากจะตีความหมายของภาพยนตร์ Animation แบบง่ายๆ ก็สามารถแปลความหมายได้ในทำนองที่ว่า การสร้างสรรค์งานลายเส้นและรูปทรงต่างๆ เพื่อเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา ให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนกับการมีชีวิตอยู่ได้จริงๆ

อย่างไรก็ตามในความหมายอื่นๆ ของคำว่า Animation ก็ยังมีผู้สรุปเอาไว้อย่างน่าสนใจ โดย Animation หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นการนำภาพนิ่งต่างๆ มาเรียงต่อกันก่อนจะทำการแสดงผลออกมาอย่างต่อเนื่อง ดวงตาของผู้ชมจะมองเห็นภาพของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นในลักษณะติดตาเป็นอาการที่สายตาของมนุษย์จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เรติน่าดวงตาจะทำการรักษาภาพที่เคลื่อนไหวเหล่านี้เอาไว้ด้วยระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที แต่ถ้าหากมีภาพอื่นๆ แทรกเข้ามาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสมองของคนเราก็จะมีการเชื่อมโยงภาพเหล่านี้ให้เข้าเป็นเรื่องเดียวกันทำให้สายตามองเห็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่งงาน Animation ก็มีหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับวีดีโอ เพียงแต่ว่างาน Animation สามารถนำไปปรับใช้กับงานได้หลากหลายประเภทมากกว่า

About the author: Jackson Obrien