Animation-know

ประเภทและรูปแบบของแอนิเมชั่นที่คุณควรรู้

การทำงานด้านแอนิเมชันเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนให้ความสนใจและนิยมชมชอบกับการทำสิ่งเหล่านี้อย่างมาก เนื่องด้วยเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถใช้อิสระในการคิด การทำงานได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับการสรางงานแอนิเมชันยังเป็นการสร้างงานที่มีความน่าสนใจต่อผู้พบเห็นทุกคน ทำให้การทำงานด้านแอนิเมชันเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ การรู้จักกับประเภทและรูปแบบของแอนิเมชันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพื้นฐานที่ดี

ประเภทและรูปแบบของแอนิเมชัน

  1. การสร้างงานแอนิเมชันแบบดั้งเดิม – Traditional Animation หรือ Drawn Animation เป็นรูปแบบของการใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์มากที่สุด จะสร้างงานแอนิเมชันจากการวาดภาพโดยจะวาดภาพลงบนกระดาษเพื่อเป็นการสร้างภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ทุกรูปจะวาดแตกต่างกันเล็กน้อย วาดออกมาเป็นพันภาพพร้อมกับฉายภาพเหล่านี้ผ่านกล้องบันทึก กล้องวีดีโอ การทำในลักษณะนี้ต้องมีความสามารถด้านศิลปะในการวาดภาพสูง ใช้เวลาทำนานและต้นทุนสูงมาก
  2. การสร้างงานแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่น – Stop Motion หรือ Model Animation เป็นการสร้างหุ่นจำลองหรือบางงานก็ใช้สิ่งของให้ค่อยๆ ขยับจากนั้นก็ไล่ถ่ายไปทีละภาพ ส่วนมากจะพบได้กับภาพเคลื่อนไหวแบบหุ่นเชิด ภาพเคลื่อนไหวดินน้ำมัน วัสดุที่ได้รับความนิยมก็คือดินน้ำมัน เพราะปั้นเป็นรูปต่างๆ ได้มีเส้นลวดสร้างเป็นโครงกระดูกด้านในหุ่นที่ปั้น นำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง เป็นงานแอนิเมชันที่ต้องใช้เวลา ความอดทน ความสามารถด้านงานปั้น การถ่ายภาพ เพราะหุ่นจำลองหรือสิ่งประกอบฉากบางอย่างต้องมีการขยับไปด้วยกันในภาพหนึ่งๆ เมื่อต้องการความสมจริงจึงต้องพิถีพิถันในการกำหนดความเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการสร้างภาพลงตาของภาพเคลื่อนไหวแต่ละภาพ
  3. การสร้างงานแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ – Computer Animation เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยิ่งปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไปไกลมากทำให้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบแอนิเมชันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น สะดวกสบายมากข้น ประหยัดเวลามากขึ้นไปด้วย โปรแกรมที่นิยมใช้ เช่น Adobe Flash, Maya, modo, Lightwave เป็นต้น

นอกจากนี้งานแอนิเมชันประเภทภาพเคลื่อนไหวยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ อีกประกอบไปด้วย การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ หรือ 2D Animation มองเห็นได้ทั้งความยาวและความสูงกับ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ หรือ 3D Animation มองเห็นไดทั้งความกว้าง ยาว สูง

การแบ่งประเภทของงานแอนิเมชันเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการจะเลือกใช้งานแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความนิยม ความถนัด ของงานที่จะทำด้วย แต่ละวิธีการก็ล้วนแล้วแต่มีข้อดีแตกต่างกันออกไปแต่รับรองว่าผลงานจะออกมาน่าสนใจไม่แพ้กันอย่างแน่นอน

About the author: Jackson Obrien