โปรแกรมที่นิยมใช้คู่กับการทำแอนิเมชันคือ

ทุกวันนี้การทำงานด้านแอนิเมชันเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากขึ้นนั่นก็เพราะว่ามีโปรแกรมสำหรับการทำงานด้านแอนิเมชันเกิดขึ้นมากมายทำให้ไม่จำเป็นต้องมานั่งวาดภาพทีละภาพหรือมานั่งปั้นหุ่นทีละตัวอีกต่อไป เพียงแค่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ช่วยจัดการก็สามารถทำให้งานแอนิเมชันสามารถออกสู่สายตาผู้ชมได้แล้ว ซึ่งการใช้งานโปรแกรมแอนิเมชันแต่ละประเภทก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปขึ้น

ประเภทและรูปแบบของแอนิเมชั่นที่คุณควรรู้

การทำงานด้านแอนิเมชันเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนให้ความสนใจและนิยมชมชอบกับการทำสิ่งเหล่านี้อย่างมาก เนื่องด้วยเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถใช้อิสระในการคิด การทำงานได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับการสรางงานแอนิเมชันยังเป็นการสร้างงานที่มีความน่าสนใจต่อผู้พบเห็นทุกคน ทำให้การทำงานด้านแอนิเมชันเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ

การออกแบบ MODEL แอนิเมชัน

ขั้นตอนต่างๆ ในการทำแอนิเมชันเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่องานที่ออกมาทุกชิ้นจะได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด การออกแบบ MODEL เป็นอีกชั้นตอนหนึ่งของการทำงานแอนิเมชันที่จะขาดไปไม่ได้เลย เมื่อเราทำการร่างเค้าโครงเรื่องออกมาแล้ว มีคาแร็กเตอร์ตัวละครเสร็จและสตอรี่บอร์ดครบถ้วน ทำแอนิเมติกเรียบร้อยก็จะมาถึงขั้นตอนในการออกแบบ MODEL ซึ่งถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่มีความน่าสนใจ

การ RIGGING แอนิเมชันคือ

การจะทำงานแอนิเมชันให้ได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด การเคลื่อนไหวของตัวละครนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลย นั่นเพราะตัวละครที่ดีจะต้องมีการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับบทบาทและการแสดงที่ได้ถูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพื่อให้เหมือนว่าตัวละครเหล่านั้นมีชีวิตมากที่สุด ด้วยเหตุนี้การสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ด้วยการทำให้ตัวละครเหล่านั้นขยับได้จึงกลายเป็นอีกปัจจัยที่ผู้ทำงานแอนิเมชัน